Links

 

Gids voor leraren
Deze gids voor leraren (m/v) biedt informatie in een notendop over het lerarenberoep in het basisonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs.
 
Klasse voor leerkrachten
Klasse is een vierluik: vier tijdschriften, uitgegeven door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, en elke maand gratis verspreid onder hen die school maken in Vlaanderen: leerkrachten, ouders, jongeren en kinderen.
 
Lerareninfo
Op dit dynamisch onderwijsportaal ben je constant op de hoogte van wat er leeft in het onderwijsveld.
 
Lerarenkaart
Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (www.ond.vlaanderen.be) geeft Vlaamse leraren deze gepersonaliseerde beroepskaart. Samen met de identiteitskaart vormt de lerarenkaart een sluitende legitimatie. De kaart wordt jaarlijks vernieuwd. Wie (tijdelijk) uit het onderwijs stapt, krijgt geen nieuwe kaart.
De lerarenkaart is een legitimatiekaart. Wie zo’n kaart voorlegt, bewijst dat hij/zij in het Vlaamse onderwijs werkt.
 
Nascholingen
De Dienst Nascholing en Internationalisering doet aan niveau-overstijgende dienstverlening in functie van het bevorderen van de professionalisering van de personeelsleden uit het katholiek onderwijs door het verbreden en verdiepen van de competenties en al de actoren
 
Nascholingen voor onderwijspersoneel
Leerkrachten, directies, opvoedend personeel ... die zich graag zouden bijscholen in hun vak of in een bepaald thema, kunnen hiervoor nascholing volgen. 
 
Onderwijs Vlaanderen
Op deze website kunt u het antwoord vinden op vragen als: Wat is de structuur van een bepaald onderwijsniveau?  Welke studierichtingen, opleidingen,... kan ik er volgen?  Welke scholen bieden die studierichtingen, opleidingen,... aan?  Wat zijn de adressen en het studieaanbod van de scholen in een bepaalde regio?  Wat zegt het doorlichtingsverslag van de onderwijsinspectie over de school? (voor scholen die doorgelicht zijn sinds 1 januari 2007)