nieuws

VACATURE VOOR HET VOLTIJDS AMBT VAN DIRECTEUR BASISONDERWIJS IN DE WEGWIJZER LUMMEN

                                                                                                

VACATURE VOOR HET VOLTIJDS AMBT VAN DIRECTEUR BASISONDERWIJS (M/V) IN DE WEGWIJZER LUMMEN!

VZW KOBeL, Bogaarsveldstraat 13, 3580 Beringen verklaart het voltijds ambt van directeur zonder lesopdracht vacant met ingang op 1 juli 2020.

BEKWAAMHEIDSBEWIJZEN

- Houder zijn van ten minste een diploma professionele bachelor aangevuld met minimum 10 jaar onderwijservaring.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

- Gestalte geven aan en uitvoeren van de visie en het pedagogisch project van de school.

- Stimuleren en opvolgen van de kwaliteit van het geboden onderwijs en de opvoeding van de leerlingen.

- Empathisch communiceren met kinderen, ouders, leden van het schoolteam en het schoolbestuur.

- Brede kennis en vaardigheden van diversiteit hanteren in de dagelijkse schoolwerking.

- Plannen, organiseren, coördineren en stimuleren van schoolactiviteiten.

- Leiden, begeleiden en motiveren van het personeel.

- Functiebeschrijvingen, functioneringsgesprekken en evaluaties coördineren en opvolgen.

- Een gezond en werkbaar financieel en administratief beheer onderhouden.

PROFIEL FUNCTIEOMSCHRIJVING

- Het christelijk opvoedingsproject van de school onderschrijven.

- In een goede verstandhouding en met het nodige respect met het schoolbestuur samenwerken.

- Bekwaam zijn tot het stimuleren van teamspirit en samenwerking bevorderen tussen alle medewerkers van de school.

- Blijk geven van een warme persoonlijkheid en beschikken over leidinggevende vaardigheden.

- Basiskennis van schoolwetgevingen en de bereidheid tonen om zich hierin blijvend bij te scholen.

- Beschikken over pedagogische, didactische en organisatorische bekwaamheden.

- De uitdaging aangaan om een eigentijds, kwaliteitsvol en participatief schoolbeleid uit te bouwen.

STATUUT EN BEZOLDIGING

- Het betreft een tijdelijke aanstelling. Na een positieve evaluatie kan er een vaste benoeming volgen.

- Het ambt wordt bezoldigd volgens de normale weddeschaal verbonden aan dit ambt. (www.ond.vlaanderen/weddeschalen.be)

KANDIDAATSTELLING

Kandideren kan per e-mail voor zaterdag 09 mei 2020 om 08 uur met duidelijk gemotiveerde kandidaatstelling en curriculum vitae naar:

Emailadres: directie@sgpit.be

De selectieprocedure bestaat uit twee delen:

- Een schriftelijke proef in de week van 11 mei 2020

- Een sollicitatiegesprek (nader te bepalen)

De kandidaatstelling wordt met de nodige discretie behandeld. De weerhouden kandidaten worden door de selectiecommissie uitgenodigd voor een gesprek.

 

KOBeL vzw

De Wegwijzer

Gemeenteplein 7

3560 Lummen

013/52 19 43

www.dewegwijzer-lummen.be

 

Scholengemeenschap Pit.

011/42 27 85

 

Informatie over deze vacature kan je bekomen bij Gretchen Valgaeren, afgevaardigd bestuurder (0474/ 95 64 38).

0 reactie(s) reageer op dit artikel